Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00712
16-03-1978
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
275. Wet Investeringsregeling.
Er is een nieuw officieel antwoord opgesteld van de Nederlandse regering op de brief van de EC van 26 mei 1977. De eerdere versie van 6 maart riep bij de Commissie opnieuw bezwaren op. Er is nu met de EC volledige overeenstemming bereikt over de WIR.
Bijlage: Brief van Aardenne aan Van der Klaauw
In de nieuwe brief wordt gesteld dat Nederland het wetsontwerp op een aantal onderdelen heeft herzien. Zo wordt er afgezien van de introductie van een algemene regionale toeslag. Bijzondere regionale toeslag wordt slechts ingevoerd in de zones waar zich sociaal-economische moeilijkheden van bijzonder ernstige aard voordoen. Ook wordt voorkomen dat de door de Commissie gestelde maxima niet worden overschreden wanneer er sprake is van premiecumulatie.