Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00713
07-08-1978
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
714/78. Aanmelding steunmaatregelen.
DG Concurrentie van de EC heeft geconstateerd dat Nederland herhaaldelijk steunmaatregelen niet volgens de formele weg heeft aangemeld. De heer Schlieder wees er in zijn brief op dat Nederland door het niet nakomen van deze verdragsverplichtingen het risico loopt op een procedure ex art. 169 en een rechtzaak bij het Hof te Luxemburg. De verwijzing naar deze procedure en de toon van de brief is zeer ongebruikelijk. De Commissie is blijkbaar geïrriteerd door de weigerachtige houding van Nederland. Wellicht heeft zij, niet ten onrechte, het vermoeden dat de steunmaatregelen niet door de communautaire beugel kunnen. Brinkhorst wordt verzocht de minister van EZ erop te attenderen dat het wesnselijk is de bepalingen van het EEG-verdrag in acht te nemen.
Bijlage: Memorandum 13 juli aan Van der Klaauw en brief van Schlieder van 26 juli