Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00714
17-05-1979
Samenvatting
568.Sectornota/bespreking in de REA.
Hoofdstuk IV van de sectornota heeft betrekking op twee nieuwe in het kader van de Wet Investeringsrekening toe te kennen toeslagen voor investeringen. Over beide toeslagen vond deze week een eerste verkennend overleg met de Commissie plaats. DG-Concurrentie blijkt moeite te hebben met Nederland, dat wordt beschouwd als een lid-staat die de meeste steun geeft ten behoeve van investeringen en de werkgelegenheid. Andere lid-staten zouden de indruk hebben dat Nederland in hun nadeel investeringen aantrekt. Op het terrein van de concurrentie- politiek is een land als Nederland gebaat met een groot gezag van de Commissie, dat eenzelfde optreden tegen grote en kleine lid-staten mogelijk maakt. Vanuit dit oogpunt is een zeer zorgvuldige afweging gewenst bij besluit tot invoering van nieuwe toeslagen in de WIR.