Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
11 d. EG-personeelsproblematiek.
Vraag is of de Nederlandse delegatie zich moet onthouden van stemming over een salarisverhoging voor EG-ambtenaren om zo een gekwalificeerde meerderheid te voorkomen. Verschillende bewindslieden vinden echter dat Nederland tegen het voorstel moet stemmen. Tuijnman wijst op het gevaar van een tegenstem: acties van Europese ambtenaren kunnen het functioneren van de EG in gevaar brengen. Andere overwegingen zijn de gevolgen wanneer het personeel een juridische procedure wint op basis van het huidige reglement. Ook de positie en verhouding tot andere lidstaten (West-Duitsland) wordt overwogen. De raad besluit uiteindelijk dat de delegatie tegen het voorstel zal stemmen en zal blijven pleiten voor een zo spoedig mogelijke besluitvorming over een herziening van het salaris-reglement van ambtenaren.
Zie ook