Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1 a. Conclusies van de Coördinatiecommissie dd. 29 januari 1980 punt 1.4.
Duitsland heeft voorgesteld de Golfstaten het recht van meest begunstigde handelspartner toe te kennen. Andriessen meent dat Nederland zich voorzichtig moet opstellen, het toekennen van handelspreferenties kan tot gevolg hebben dat andere olieproducerende landen ook deze rechten zullen opeisen. Klaauw wijst erop dat Bondskanselier Schmidt een noodzaak ziet in het verbeteren van de betrekkingen van Europese landen met de Golfstaten vanwege het bestaande wantrouwen in deze landen ten opzichte van de VS en de grote kans op revoluties. De Europese Commissie heeft toegezegd inzake de betrekkingen van de EG met Arabische landen en andere landen in het Midden-Oosten een document uit te brengen. Uiteindelijk wordt besloten de conclusies te aanvaarden.
Zie ook