Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 f. Conclusie van de Coördinatiecommissie dd. 13 mei 1980.
Van der Stee vraagt voortaan in de coördinatiecommissie meer aandacht te besteden aan de financiële problemen binnen de EG. Het is voor hem zeer de vraag of als de ministers van Financiën besluiten voorlopig niet bijeen te komen, de financiële aspecten van de verhoging van de landbouwprijzen en de lusten- en lastenproblematiek door de ministers van BZ wel kunnen worden afgedaan. Van der Mei wijst erop dat de CoCo reeds al veel aandacht besteedt aan financiële aspecten.
Van der Klaauw bevestigt desgevraagd dat de bijeenkomst van de ministers van BZ informeel van karakter is, er zullen geen besluiten worden genomen.
De raad aanvaardt de conclusies van de coördinatiecommissie.
Zie ook