Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 9 juni 1980.
Bij overleg in Brussel over het budget is gebleken dat het van belang is om een zekere ruimte te scheppen voor de wensen van het Europees Parlement om het bedrag voor niet-verplichte uitgaven op te hogen van 200 naar 300 Europese rekeneenheden. Van der Mei vraagt de Raad om in te stemmen met een machtiging voor de Nederlandse delegatie om in de onderhandelingen in te stemmen met een verhoging tot 250 miljoen e.r.e.. De raad stemt hiermee in. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Bondskanselier over de ontvangsten van verschillende lidstaten uit de Europese kas stelt Braks dat hij gaarne zou zien dat er ten behoeve van de beeldvorming een genuanceerd beeld wordt opgesteld over het Nederlandse profijt. Van der Mei onderstreept dit.