Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 3 december 1980.
Frankrijk blijkt als enige land bezwaren te hebben tegen bepalingen over de verplichting tot informatie en consultatie in geval van activiteiten die grensoverschrijdende gevolgen hebben. BZ vindt dat niet aan de Franse wensen moet worden toegegeven. Van der Mei stelt dat in beginsel een verplichtende regeling noodzakelijk is. In Nederland wordt veel belang gehecht aan deze milieubeschermingsproblematiek. Ginjaar pleit in tactisch oogpunt echter voor het voorstellen van een niet-bindende afspraak wanneer een bindende afspraak voor Frankrijk niet aanvaardbaar is. De Raad machtigt Ginjaar om in overleg met België en Luxemburg naar bevind van zaken te handelen.