Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de co├Ârdinatiecommissie dd. 9 december 1980.
EG-commissaris Vredeling wil Nederland geen bijdrage van 11 miljoen geven voor de Hoogovens-Estel omdat Nederland zich verzet tegen de sociale maatregelen ten behoeve van de Europese staalindustrie. Nu de Hoogovens-Estels een nieuw verzoek hebben ingediend is de vraag of Nederland haar standpunt inzake de sociale maatregelen moet wijzigen.De raad besluit inzake op zo kort mogelijke termijn advies te vragen aan de interdepartementale contactcommissie EGKS.
De Nederlandse delegatie zal in de Algemene Raad het standpunt innemen dat aan EG-ambtenaren voor 1981 geen salarisverhoging en geen prijs-compensatie mag worden toegestaan en hierbij desnoods een geïsoleerde positie innemen.