Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 14 oktober 1980.
De ministers van Landbouw en Visserij en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne hebben nog geen overeenstemming bereikt over het Nederlandse standpunt inzake het onderwerp bestrijdingsmiddelen voorzien van EG-goedkeuring. Van der Mei dringt aan op een oplossing. Hij meent dat de richtlijn met meerderheid van stemmen moet worden vastgesteld door een beheerscomité en niet door de Raad met unanimiteit. Dit zou ook voor de economische belangen van Nederland de voorkeur verdienen. Ginjaar meent dat de Raad niet met deze procedure moet instemmen vanwege de eventuele ernstige consequenties van een positieve beslissing voor het milieuhygiëne en gezondheidsbeleid in Nederland. Besloten wordt dat de Raad na schriftelijke toelichting van de standpunten 24 oktober a.s. over het onderwerp zal beslissen.