Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00745
14-11-1980
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 c. EGKS-sociale begeleidingsmaatregelen staalproblematiek.
De raad heeft eerder vastgesteld dat de te treffen maatregelen in de bestaande crisissituatie moeten worden beperkt tot werktijdverkorting. De raad stemt uiteindelijk in dat Nederland zal zich uitspreken voor een beperkte interventie. Communautaire bijdragen in verband met werktijdverkorting zijn aanvaardbaar. Interventies ten gunste van vervroegde pensionering worden door Nederland afgewezen aangezien deze structurele maatregel het conjuncturele kader overschrijdt en in eerrste instantie een nationale verantwoordelijkheid moet blijven. Een duidelijker inzicht in de kosten van de interventie ten gevolge van werktijdverkorting is wenselijk in het licht van de beperkte nationale begrotingsruimte.