Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00746
21-11-1980
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 18 november 1980.
Het streven is om tijdens de komende EG-raad tot een besluit te komen met betrekking tot de begroting voor 1981. Er is een krap standpunt ingenomen ten aanzien van de budggettaire mogelijkheden, dit tot ongenoegen van het EP. De raad besluit als richtsnoer in de vergadering 100 miljoen e.r.e aan te houden voor wat betreft een extra marge. Zo mogelijk zal echter geen bedrag worden genoemd.
De Raad bespreekt ook de Nota EG-ontwikkelingssamenwerking. Punt van discussie zijn de consequenties van uitbreiding van de EG voor derde ontwikkelingslanden. De Koning wijst erop dat Nederland altijd heeft willen voorkomen dat de EG een vereniging van rijke landen zou worden. Braks wijst op mogelijke negatieve gevolgen voor de landbouw. Uiteindelijk wordt uitgegaan van de stelling dat zoveel mogelijk met de positie van derde ontwikkelingslanden wordt rekening gehouden