Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00750
02-10-1975
Samenvatting
Memorandum DIE betreft: hulpverlening aan Portugal.
Ter uitwerking van de CoCo-conclusies is een catalogus gemaakt van de verschillende mogelijkheden voor hulpverlening aan Portugal. Dit dient ter algemene oriƫntatie over de hulpverlening en de suggesties die Nederland 6 en 7 oktober kan inbrengen in het EEG-overleg. De EEG kan alleen projecthulp bieden via het EIB, dit geeft op korte termijn geen soulaas maar wel een gunstig psychologisch effect. Daarnaast kan in de EEG overleg plaatsvinden over maatregelen van andere aard die, hetzij door Lid-Staten individueel, hetzij in ruimer verband ( b.v. IMF) kunnen worden genomen. Maatregelen zijn vooral gericht op de betalingsbalans en het verbeteren van het investeringsklimaat. Over hulpverlening zal nog geen beslissing worden genomen in de (EEG) Raad maar verdere oriƫntatie is wel van belang.