Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief Huydecoper aan Van der Klaauw betreft: toetreding van Portugal tot de EEG.
Huydecoper reageert op het memorandum van DIE waarin werd gesuggereerd Portugeese toetreding uit te stellen, om het land de kans te geven economische orde op zaken te stellen. Huydecoper gelooft niet dat dit mogelijk is. De Negen kunnen niet terugkomen op de opname van Portugal in de Gemeenschap evenals Portugal, om politieke- en prestige- redenen, niet later tot ondertekening van de toetredingsovereenkomst over kan gaan dan Spanje. Spanje zal volgens het tempo bepalen. Uitstel van toetreding heeft ook geen zin, omdat Portugezen pas in actie komen wanneer het water aan de lippen staat. De achterstand met de Gemeenschap wordt alleen maar groter en dus is het gewenst om alles te doen wat die dag van actie naderbij kan brengen.
Zie ook