Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Salarisaanpassing EG-ambtenaren.
De Ministerraad en de Raad van de EG was gekant tegen het voorstel van de EC, een reële loonsverhoging van 0,2 %. Daarop is het personeel bij het Raadssecretariaat in staking gegaan. In Coreper moet een tussenvoorstel worden geformuleerd door het Nederlandse voorzitterschap. Van der Mei stelt voor het advies van de adviescommissie overheidspersoneelsbeleid (AOP) te volgen. Een voorstel van 0% loonsverhoging moet haalbaar zijn, andere lidstaten voeren immers ook geen loonsverhoging door voor ambtenaren in verband met de economische situatie. Financiën vindt een loonsdaling van 5% reëler. Echter moet men rekening houden met stakingen en de juridische positie van de Europese ambtenaren. Uiteindelijk accepteert de Raad het AOP-advies van een salariskosten stijging tussen de 0 en 2%. Het Nederlandse voorzitterschap kan daarnaast een aanzet geven tot snelle wijziging van het personeelsstatuut van de EG, wat het mogelijk moet maken om bij het vaststellen van salarissen rekening te houden met sociaal-economische omstandigheden.