Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 j. Rondreis minister Van der Klaauw als voorzitter EG-ministerraad.
Van der Klaauw vertrekt binnenkort in opdracht van de Europese Raad op rondreis door het Midden-Oosten. Hij is zich bewust van de vrees die in Israël bestaat dat het beleid ten koste gaat van de vriendschap met Nederland. Er is echter duidelijk gemaakt dat de goede betrekkingen gehandhaafd zullen blijven. Benadrukt wordt dat Van der Klaauw opereert als voorzitter van de Raad en niet als Nederlandse minister. Ongerustheid bij Arabische landen zou nog weleens groter kunnen zijn gezien de verschillende opvattingen over het Palestijnse vraagstuk. Het programma van bezoeken aan Arabische landen, de VS en Israël zal in juni worden afgerond. In het najaar kan eventueel een advies voor een Europees initiatief worden opgesteld om het Midden-Oosten conflict tot een oplossing te brengen.