Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. Conclusies van de REZ-vergadering op 15 mei 1981.
Pais stelt voor punt 3 van de conclusies aan te vullen met een opmerking over zijn betrokkenheid bij de Jumboraad (gecombineerde raad van EZ, Fin en SZ). Braks spreekt zijn bezorgheid uit over de resultaten die onder het nederlandse voorzitterschap van de EG nog kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld in de Visserijraad, dit in verband met het feit dat Giscard d'Estaing niet is herkozen en de Franse delegaties geen mandaat hebben. Van der Mei deelt deze bezorgheid en zegt toe dat het voorzitterschap alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om de voortgang te garanderen. Hij wijst Pais erop dat de Jumboraad en de Onderwijsraad zullen worden vooorbereid in de CoCo en eventueel de REZ. De raad aanvaardt de conclusies van de REZ-vergadering.