Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 k. Voorbereiding gezamenlijke bijeenkomst EG-ministers van sociale zaken, financiën en economische zaken (zg. Jumboraad).
Albeda zegt vernomen te hebben dat de Jumboraad op 11 juni a.s. zal plaatsvinden. Hij acht dit tijdstip erg vroeg gezien het vele voorbereidende werk dat nodig is. Van der Klaauw merkt op dat in de REZ is afgesproken de bijeenkomst te organiseren in de week van 8 tot 12 juni. Hij betwijfelt of het document met conclusies van de Commissie vandaag zal uitkomen gezien de stakingen onder Europese ambtenaren. Pais herhaalt zijn wens dat de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt een gespreksonderwerp zal zijn. De raad besluit na bestudering van de conclusies van de Commissie te beslissen over het doorgaan van de bijeenkomst op 11 juni.