Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 9 juni 1981.
Binnenlandse Zaken heeft verzocht de besluitvorming over de EG-salarissen uit te stellen. Van der Klaauw acht het gewenst zo spoedig mogelijk tot een standpunt te komen. Dit is ook van belang om het voorzitterschap te laten functioneren. Hoewel de voorgestelde regeling afwijkt van het eerder bereikt compromis, moet het aanvaardbaar worden geacht. Hoewel Van der Stee het in beginsel eens is met de opstelling van Binnenlandse Zaken steunt hij het pleidooi van Van der Klaauw. De hoofddoelen zijn immers bereikt en het lijkt onverstandig het onderste uit de kan te willen halen. Uiteindelijk sluiten verschillende bewindslieden zich bij deze opstelling aan, ook met het oog op de positie van het Nederlandse voorzitterschap. De raad aanvaardt de conclusies met de aantekening dat de delegatie zich met betrekking tot de EG-salarissen zal blijven opstellen langs de lijnen van de oriëntatie die heeft plaatsgevonden tijdens de Algemene Raad van 19 mei.