Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00770
19-06-1981
Samenvatting
3 c. Conclusies van de REZ-vergadering op 19 juni 1981.
Albeda meent dat de conclusie onder punt 4 te absoluut is geformuleerd. Omdat op de begroting van Economische Zaken en Sociale Zaken geen geld beschikbaar is, zal in de financiering van het sociaal EG-beleid moeten worden voorzien door verschuivingen binnen de begrotingen van beide genoemde departementen. Van der Mei merkt op dat de kosten nog niet bekend zijn. Het is ook nog niet zeker hoeveel geld beschikbaar zal komen door verschuivingen binnen de EG-begroting. Het is een eigenaardige situatie dat het sociaal EG-beleid in de staalsector voor een deel via de nationale begrotingen moet worden gefinancierd. De raad besluit de conclusies van de REZ te aanvaarden.
Zie ook