Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00773
23-11-1982
Samenvatting
Achtste deel verslag 807e Raad van Ministers (Algemene Raad) d.d. 22-23 november 1982.
Memorandum Pisani.
Frankrijk, België, Italië, Luxemburg en Ierland lieten zich wederom positief uit over het voorstel de Lomé-conventie een onbepaalde looptijd te geven. Van Eekelen gaf aan dat dit voor Nederland niet aantrekkelijk is aangezien dit de regionale concentratie in het EG-OS-beleid zou vastleggen.Van Eekelen stelde dat in het memorandum tevens meer nadruk had kunnen worden gegeven aan samenwerking in tegenstelling tot hulp, en aan coördinatie tussen zowel de Commissie en lidstaten als tussen de Gemeenschap en derde donorlanden. Van Eekelen sprak Nederlandse instemming uit met verhoging van de middelen. Over het algemeen kon de Raad instemmen met het vervatten van het ontwikkelingsbeleid in een enkel budgettair kader.