Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00775
14-03-1983
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum: Doorberekening EG-hulpuitgaven aan het OS-plafond.
DGIS en DGES zijn het over de volgende punten eens geworden:
1) Nederland moet streven naar een afbouw van de onevenredig grote EG-hulp aan MZ-partners. 2) Toerekening van EG-hulp aan OS-plafond is een verouderde afspraak uit 1974 die niet meer in overeenstemming is met de ontwikkelingen nadien. 3) Het OS-plafond moet slechts belast worden met het bedrag van ontwikkelingsrelevante utigaven uit de EG-begroting; 4) Uitgaven die niet gericht zijn op arme landen, politiek-strategische van aard zijn dan wel verband houden met uitbreiding/verdieping van Europese integratie vallen hier niet onder; 5) Toerekening aan het plafond dient rekening te houden met het BNP van het ontvangende land.
Financiƫn zal grote problemen hebben bij het inwilligen van de wens elders compensatie te vinden binnen de nationale begroting. Het wordt dan ook zeker een 'up hill fight'.
Zie ook