Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00776
17-03-1983
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Behandeling EG-CoCo-conclusies in REZ (18 maart).
Schoo is verhinderd de REZ bij te wonen. Van Eekelen wordt gevraagd in de Raad de aandacht te vestigen op de conclusies inzake de notitie van Financiƫn 'Beheersing van de EG-begroting.' Schoo wenst een bilijker regeling voor de toerekening van EG-hulpuitgaven aan het OS-Plafond. Ten tweede lijkt het gewenst niet alleen de landbouwuitgaven beter te beheersen, maar ook de concessionele EG-hulp aan landen in de Middellandse Zee-regio aan grenzen te binden en waar mogelijk af te bouwen.

Marge-aantekening: De punten zijn in de REZ naar voren gebracht. Ruding reageerde niet.