Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Schoo betreft: bilateraal overleg ontwikkelingssamenwerking - EG hulpverlening.
Browning sprak zijn bezorgdheid uit over de ontwikkeling van de EG-hulpuitgaven die in het VK worden toegerekend aan een vaststaand OS-plafond. Van Schaik wees op het Nederlandse systeem van toerekening. Hij onderschreef het belang van kwaliteit van de EG-hulp. Volgens de Britten ontbreekt het nodige professionalisme in Brussel, zowel bij de Commissie als bij de lidstaten.
Browning sprak zijn steun uit voor een eventuele rol van Nederland als co-animateur principal in Zambia: het is nodig dat in elk van de voedselstrategielanden een EG-lidstaat 'in the lead' is. Van Schaik gaf aan enige twijfels te hebben over een formele Nederlandse rol: dit brengt een grote mate van mede-verantwoordelijkheid met zich mee (mogelijk ook financieel).