Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00779
14-05-1984
Samenvatting
7e deel verslag 928e Raad (alg. zaken) dd. 14/15 mei.
Van Eekelen sprak zijn waardering uit voor de constructieve benadering van de ACS. Aangezien gebleken was dat het voor de 64 staten moeilijk was om adequaat te reageren op voorstellen van de EG was een goede voorbereiding van de volgende bijeenkomst gewenst. Hij bedankte de EC voor haar rustige benadering waardoor op het punt van mensenrechten het perspectief op een bevredigende regeling was geopend. De Safe-Guard-Clausule moet een hard punt blijven. Van Eekelen vindt net als Pisani dat m.b.t. de origine-regels niet een protectionistische moet worden gevolgd. Hij verwelkomt de voorstellen van de commissaris ten aanzien van het EOF. Hij herinnerde er wel aan dat Nederland niet bereid is een hoger financieel aandeel in het EOF voor rekening te nemen dan overeenkomt met de BTW-sleutel.