Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00780
29-05-1984
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Memorandum betreft Lomé III en Mensenrechten.
Ten behoeve van bespreking met Van Eekelen is er een ontwerptekst opgesteld (bijlage) inzake de relatie tussen mensenrechten en ontwikkeling. De concept-tekst refereeert aan enkele elementen betreffende het begrip 'individueel recht op ontwikkeling':
- de verbetering van het individuele welzijn,
- de individuele ontplooiing van de menselijke capaciteiten,
- de rol van de vrouw.
Het begrip zelf wordt echter niet vermeld omdat:
- er geen overeenstemming over de inhoud bestaat in VN-kader en een verwijzing in de ACS-EG overeenkomst aldus een open commitment van de EG zou inhouden.
- het voorkomt dat een ACS-onderdaan zijn recht gaat halen bij de rechter.
- het de haalbaarheid van het standpunt in Brussel vergroten.