Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag EG-ACP onderhandelingsronde Lomé III, Financiële eveloppe EOF.
Op 28 juni zijn de tien bijeengekomen om te spreken over de financiele enveloppe van het nieuwe fonds. Na een uiteenzetting van Pisani over het EC-voorstel volgde een tafelronde. Van Eekelen wees erop dat de balans tussen handel en hulp niet verstoord mocht worden. Nieuwe ontwikkelingen hoefde niet automatisch tot verhoging van hulp te leiden, maar konden ook worden opgevangen door herschikking van prioriteiten. Nederland was bereid tot een EOF van 7 miljard ecu of zelfs 7,5 onder voorwaarde dat Nederland zou bijdragen op basis van de normale btw sleutel. De BRD steunde de Nederlandse opvatting dat handel en hulp in evenwicht moet zijn. Uiteindelijk concludeerde de voorzitter dat de situatie nog niet rijp was voor het bereiken van overeenstemming tussen de lidstaten.
Zie ook