Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00782
05-07-1984
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Cijfermatig overzicht posities EG-lidstaten t.a.v. omvang EOF-VI (Lomé III).
Op basis van zitting van de Algemene Raad van 28 juni is een cijfermatige samenvatting gemaakt van de posities zoals de EG-lidstaten die innemen ten aanzien van de omvang van het Europese Ontwikkelingsfonds. Aangetekend wordt wel dat de samenvatting geen recht doet aan de verbale 'verpakking' van de ingenomen posities. België heeft nog geen positie ingenomen en de BRD heeft aaangegeven dat zij met de door haar voorgestelde stijging van 25% ( 6,5 miljard ecu) een openingsbod bedoelde te geven. Het gemiddelde van de ingenomen posities laat een stijging zien van 38%, maar onder druk van de ACS-staten kan uiteindelijk een hogere stijging worden verwacht. Nederland is bereid ruim 50% stijging te accepteren.
Zie ook