Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00786
16-07-1981
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 b. Vervolgconferentie over veiligheid en samenwerking in Europa.
Er moet een beslissing worden genomen over een vervolgconferentie. Binnen de EG bestaat daarover verschil van opvatting. De deelnemende landen wensen een substantieel slotdocument. Dit is misschien te realiseren op het onderdeel Europese veiligheid, maar niet op mensenrechten.
3 c. EG-initiatief inzake Afghanistan.
Er is overleg gevoerd, ondanks afwijzing van de SU werd besloten het initiatief voort te zetten.
3 d. Rapport van minister Van der Klaauw naar aanleiding van rondreis door het Midden-Oosten.
In de ER is geconcludeerd dat er op dit ogenblik geen grootscheeps initiatief mogelijk is. Eventuele voorstellen kunnen slechts in samenwerking met de VS worden uitgevoerd. Het overleg wordt in september vervolgd.