Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 b. Bijeenkomst Europese Raad in Londen.
Van den Broek deelt mee dat er op de ER grote problemen zijn op het gebied van landbouwbeleid en de Britse EG-bijdrage. Ten aanzien van landbouw is er voor Nederland een zeer moeilijke situatie ontstaan. De Britten eisen dat nog gedurende 7 jaar door de overige leden van de Gemeenschap wordt bijbetaald. Van der Stee merkt op dat het bijzonder ernstig zou zijn als er inderaad gedurende 7 jaar, en niet degressief, zou moeten worden bijbetaald aan de Britse bijdrage. Den Uyl is van mening dat de voorlopige berichten reden geven voor grote bezorgdheid, doch dat de uitkomsten van de ER dienen te worden afgewacht.