Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00799
29-04-1981
Samenvatting
Rutten-Van der Klaauw betreft: Ontwerprichtlijn milieu-effect-rapportage (mer).
De Commissie ziet geen heil in de door het Nederlandse voorzitterschap voorgestelde koerswijziging in het behandelen van de MER-richtlijn. Stuffmann (EC) vindt dat Nederland in deze kwestie misbruik maakt van zijn voorzitterschap en wil niet nalaten lidstaten tegen dit voorstel te mobiliseren. Hij zal het niet na laten de aandacht te vestigen op de vermenging van de wjize waarop het voorzitterschap de richtlijn behandelt en het Nederlandse verlangen de eigen MER-wetgeving ongehinderd door communautaire drempelwaarden te kunnen voltooien. Vanwege dit ongebruikelijke verzet vraagt Rutten expliciet groen licht voor het verspreiden van het voorstel. Van der Klaauw geeft toestemming. Hij stelt dat uit een gesprek met Carpentier is gebleken dat Stuffman's overreactie gevolg van zijn persoonlijke engagement met de voorstellen der Commissie.

Bijgevoegd: Antwoord Van der Klaauw