Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00801
17-02-1983
Samenvatting
Mogelijke middelen om het gemeenschappelijk vervoerbeleid te activeren.
Het zogenaamde 'Steele-paper' van de Europese Commissie biedt geen uitzicht op de door Nederland gewenste integratie van de vervoermarkt. Deze wens is in het verleden herhaaldelijk naar voren gebracht maar zonder succes. De restrictief ingestelde, spoorweg-georienteerde landen hebben telkens belet dat het vervoer deelneemt aan het integratieproces. Daarnaast beschikt Nederland nauwelijks over de nodige drukmiddelen. Vraag is of dit kan worden gevonden op andere terreinen van gemeenschapsbeleid. Nu Nederland steeds meer een netto-betaler lijkt te worden in de Gemeenschap, kan men zich afvragen of aan instemming met bepaalde maatregelen geen eisen kunnen worden verbonden ten aanzien van mogelijkheden op de vervoermarkt. De PV en plv. PV staan in beginsel positief tegenover dit denkbeeld.
Zie ook