Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00808
18-12-1981
Samenvatting
3 e. Conclusies van de REZ-vergadering op 11 december 1981.
Tijdens de vergadering van 14/15 december is de Nederlandse delegatie binnen het kader van de conclusies gebleven. Het overleg heeft zich beperkt tot zuivelproblematiek en de compensatie aan het VK. Van der Stoel heeft nogmaals beklemtoond dat het noodzakelijk is deze te koppelen aan de gemeenschapsbegroting, een andere formule is voor Nederland niet aanvaardbaar. Het EP heeft een verhoging voorgesteld van de EG-begroting van 250 mln ECU's. Van der Stee merkt op dat Van den Broek de instructie moet krijgen niet verder te gaan dan 130 mln. Van der Stoel stemt hiermee in. Hij stelt voor de vaststelling van de conclusies aan te houden tot een volgende vergadering. De raad besluit aldus.