Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 f. Informatie aan de Tweede Kamer over EG-ministersvergaderingen.
De Koning is benaderd met het verzoek om voorafgaande aan belangrijke ministers-vergaderingen in Brussel overleg te voeren met de Tweede Kamer. Van der Stoel heeft toegezegd aan de voorzitter van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken informatie te zullen verstrekken, maar onder geen enkele voorwaarde een mandaat voor de onderhandelingen te zullen aanvaarden. Het lijkt hem verstandig als de andere ministers dezelfde gedragslijn volgen. De raad stemt dat voorafgaand aan EG-ministersvergaderingen, desgewenst de Tweede-Kamer-commissie zo goed mogelijk zal kunnen worden geïnformeerd over de te voeren besprekingen. Dit zou echter niet mogen leiden tot het geven van richtlijnen door de Kamer.