Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie op 14 april 1982.
Terlouw acht het gewenst dat de Nederlandse landbouwprijzen zo min mogelijk stijgen. In dat verband is een zo groot mogelijk afbraak van de Nederlandse monetair compenserende bedragen (mcb's) niet slechts aanvaardbaar, maar juist gewenst. Den Uyl verzoekt De Koning alles te doen om prijsverhoging zoveel mogelijk te beperken. Van der Stee wijst erop dat enige voorzichtigheid is geboden, snelle afbraak van Duitse en Britse mcb's bleken ernstige gevolgen te hebben voor de begroting van de Gemeenschap.Van der Broek stelt dat de Nederlandse stellingname eveneens afhankelijk moet zijn van de Duitse opstelling. De raad aanvaardt de conclusies er verandert afbraak van mcb's van 'aanvaardbaar' naar 'gewenst'.