Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 20 april 1982.
Tijdens de vergadering van de Algemene Raad van 27 april zal opnieuw de mandaatskwestie worden besproken. Dit vraagstuk blokkeert tot nu toe de onderhandelingen over de landbouwprijzen. Van der Broek stelt dat wanneer er dan een beginselovereenstemming zal worden bereikt over de Britse bijdrage, het te verwachten is dat er 28 april de Landbouwraad een akkoord zal kunnen bereiken over de landbouwprijzen.