Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 14 en 15 juni 1982.
De raad besluit de conclusies te aanvaarden met de volgende aantekeningen:
a) Punt 3: de speciale actie ten behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling in midden-Amerika wordt zeer positief beoordeeld, slechts ten aanzien van de voorgestelde uitwerking lijkt een kritische benadering op zijn plaats.
b) Punt 6: benadrukt dient te worden dat al het mogelijke zal moeten worden gedaan voor het op gang brengen van de Noord/Zuid dialoog.
c) Punt 15: ten aanzien van het Genscher/Colombo-initiatief inzake meerderheidsstemming in de raad zal krachtig moeten worden vastgehouden aan de tekst van het EG-verdrag, teneinde te voorkomen dat de mogelijkheden om bij meerderheid te beslissen worden beperkt.
d) Punt 15: Nuancering: Nederland kan zich ten aanzien van het staalconflict tussen de EG en de VS weliswaar aansluiten bij communautaire acties, maar dit mag niet al te zeer ten koste gaan van de belangen van de Nederlandse staalindustrie.