Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00829
10-12-1982
Samenvatting
3 c. Europese Raad in Kopenhagen op 3 en 4 december 1982.
De ER was, voor wat betreft de sociaal-economische politiek, een bevestiging van de uitkomsten van de Jumboraad, waar ook bleek dat de lidstaten het in beginsel eens zijn over het te voeren beleid. De Raad heeft zijn zorgen uitgesproken over de slechte ontwikkeling van de wereldhandel. Daarnaast besprak men de internationale politieke situatie in o.a. Polen en Afghanistan evenals de landbouwproblematiek omtrent de toetreding van Portugal en Spanje. Van Aardenne constateert dat in het verslag van Lubbers doorklinkt dat de EG machteloos staat tegenover de ontwikkelingen op economisch en internationaal politiek terrein. Het is de vraag wat er in wereldverband kan worden gedaan aan het teruglopen van economische activiteiten. Lubbers stelt dat de beleidsvoorbereiding hier niet op gericht is. Het tegengaan van protectionisme vereist zoveel inspanning, dat over expansief beleid nauwelijks wordt nagedacht. Hij wil graag met Van Aardenne nadenken over hoe dit kan worden doorbroken.