Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 17 januari 1983.
Ruding merkt op dat er voor Nederland budgettaire problemen zullen ontstaan bij toegeeflijkheid ten aanzien van de gedachte compensatiebedragen voor het VK en de BRD als niet-verplichte uitgaven in de begroting te verwerken. Ruding meent dat gezien de budgetaire consequenties een harde houding kan worden ingenomen tegen het EP. Andere bewindslieden vinden dat Nederland het besluit niet kan blokkeren. Afwijzing kan ertoe leiden dat het EP de begroting weer verwerpt. Dit kan tot gevolg hebben dat het VK zijn afdracht aan de EG stopzet. De raad besluit dat Nederland zich terughoudend zal opstellen. Aanvaarding van het Commissie-voorstel zal niet geblokkeerd worden maar aan aanvaarding zal wel een voorwaarde worden verbonden aan het EP. Lubbers is het eens met de waarschuwing van Braks dat textielcontigentering een gevaarlijke precedentwerking kan hebben, Braks, Van Eekelen en Bolkestein zullen hierover nog nader overleggen.