Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00836
28-01-1983
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 c. EG-begroting.
De EG-begrotingsraad is er wederom niet in geslaagd een akkoord te bereiken. De besprekingen zullen in de loop van volgende week worden voortgezet. Nederland steunt het commissievoorstel en probeert teven garanties te verkrijgen van het Europees Parlement om de aanvullende, niet-verplichte uitgaven ten gevolge van de compensatiebetalingen aan het Verenigd Koninkrijk niet te gebruiken om de EG-begroting in volgende jaren structureel te verhogen.