Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 15 februari 1983.
De raad tekent aan dat tussen Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken nog overleg zal worden gevoerd met betrekking tot de wetstechnische problemen die samenhangen met de voorgestelde procedure voor de Europese Verkiezingen in 1984. Daarnaast spreekt men ook over de onderhandelingen tussen de EG en Japan, de problemen rond de relatie met de VS op landbouwgebied en het groenboek van de Europese Commissie over finaciering van de gemeenschap in de toekomst. Braks merkt op dat hij voorstander is van een kritische en eventueel offensieve instelling tegen deze voorstellen. Landen met een belangrijke agrarische sector, waaronder Nederland, dreigen in toenemende mate onder druk te komen te staan. Van Eekelen wijst erop dat interdepartementaal overleg over de Nederlandse interventie nog plaatsvindt.