Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00842
25-02-1983
Samenvatting
3 j. Extra EG-vervoersraad.
Smit merkt op dat, gelet op de extreme standpunten die door de lidstaten naar voren zijn gebracht, de totstandkoming van een gemeenschappelijke vervoerspolitiek weinig perspectief lijkt te bieden. Zij benadrukt de wenselijkheid dat Nederland in EG-kader meer onderwerpen aan elkaar koppelt. Van den Broek merkt op dat in de REZ is afgesproken dat met het oog op de mogelijke koppelingen een algemene wensenlijst zal worden opgesteld. Hij dringt er op aan geen sectorgebonden uitspraken te doen, maar de coördinerende taak van Buitenlandse Zaken in acht te nemen.
Zie ook