Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 8 maart 1983.
Davignon zou naar verluid de regeringsleiders willen peilen inzake een gemeenschappelijke industriepolitiek. Van Aardenne acht oplettendheid geboden vanwege het gevaar dat de weg van het protectionisme zal worden ingeslagen. Van Eekelen erkent dat de opvattingen van Davignon tot problemen van protectionistische aard kunnen leiden, maar daar staat tegenover dat zij een positieve bijdrage kunen leveren aan een versterking van de interne communautaire samenhang. De raad besluit dat in de ER terughoudend zal worden gereageerd wanneer het gemeenschappelijk industriebeleid aan de orde komt. Inzake de voorlichtingsactiviteit ten behoeve van de Europese verkiezingen zal advies worden gevraagd aan de voorlichtingsraad. Financiële middelen die eventueel beschikbaar worden gesteld zullen in geen geval exogeen worden gecompenseerd. Tevens wordt gesproken over de Landbouwraad, waar de prijzen en de toetreding van Spanje en Portugal aan bod zijn gekomen.