Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00852
16-05-1983
Samenvatting
3 c. Voeging door Nederland in Hof van Justitie EG inzake het niet tot stand brengen van een gemeenschappelijk vervoerbeleid.
In overleg tussen de ministers van Verkeer en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Justitie is overeenstemming bereikt over de wenselijkheid van voeging van Nederland aan de zijde van de Raad van Ministers van de EG. Van Eekelen herinnert eerder genoemde bezwaren tegen voeging bij het EP. Bovendien heeft Smit in het overleg benadrukt dat van belang is met het oog op de indiening van het vervoersmemorandum tijdens de komende ER, de indruk te vermijden dat buiten de geldende procedures wordt gehandeld. Voeging wil niet zeggen dat alle argumenten worden overgenomen. Nederland kan een geprofileerde houding aannemen door eigen argumenten aan het Hof voor te leggen.
Zie ook