Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00854
20-05-1983
Samenvatting
3 a. Conclusies van de REZ-vergadering van dd. 18 mei 1983.
Ruding vindt dat de formulering onder 3c met betrekking tot een structurele oplossing voor het zg. Britse probleem impliceert dat Nederland zal meewerken aan het introduceren van een speciale sleutel aan de middelenkant. Daartoe is evenwel niet besloten. Van den Broek acht het uitgesloten dat de financieringsproblematiek alleen via het landbouwbeleid kan worden opgelost. De raad stemt in met de conclusies met de aantekening dat het gestelde onder 3c niet beoogt vooruit te lopen op de modaliteiten van een dergelijke oplossing.