Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00860
16-06-1983
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 b. Conclusies van de REZ-vergadering dd 16 juni 1983.
Ruding merkt op dat het besluit onder 2e.2.a letterlijk zo kan worden begrepen dat de Europese Commissie kan voorschrijven welke stimuleringsmaatregelen bijvoorbeeld door Nederland op nationaal niveau dienen te worden getroffen. In de motie-De Vries is echter sprake van het onderzoeken van mogelijkheden om te komen tot een gecoördineerd beleid dat maatregelen bevat die per lidstaat zijn toegesneden. Ruding pleit ervoor het besluit inhoudelijk overeen te laten stemmen met de elementen die deel uitmaken van de motie-De Vries.