Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Vervolgactiviteiten naar aanleiding van de Europese Raad van 17, 18 en 19 juni 1983.
Aan de orde is de te volgen procedure voor de behandeling van de nog onopgeloste vraagstukken. Frankrijk stelt de procedure zich anders voor dan Van de Broek. Het is bekend dat Frankrijk de verdere besprekingen buiten het raadskader zou willen houden, zodat de betrokken partijen niet aan de EG-verdragsregels zijn gebonden met betrekking tot de rol en de postie van de EC en Coreper. Nederland stelt zich echter op het standpunt dat de raadskaders en procedures in acht moeten worden genomen. Lubbers wijst erop dat tijdens de ER is gebleken dat de regeringsleiders het eens zijn dat de grote communautaire problemen dienen te worden opgelost. In het licht van deze overeenstemming moet worden voorkomen dat de behandelingsprocedure een oplossing in de weg staat.
Zie ook