Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00864
19-12-1980
Actoren
codebericht
Samenvatting
Gesprek M/Thorn in Brussel op 16 december j.l. inzake Nederlands voorzitterschap.
Voornamelijk werd besproken hoe de problematiek van de budget-herstructurering tijdens het Nederlands voorzitterschap aangevat moest worden.Thorn voorzag aanzienlijke moeilijkheden en meende dat het voorzitterschap een zware taak zal hebben in het leiden van de 'pre-discussion'. Over de kwestie van de raadszitting in samenstelling van ministers van EZ, Fin en SoZa werd vastgesteld dat daarvoor een zeer gedegen voorbereiding nodig is en dat de vergaderdatum voorshands beter kon openblijven. Een concreet resultaat zal waarschijnlijk financiƫle offers met zich meebrengen. Over de voorbereiding van de economische topconferentie werd afgesproken dat informatie naar de niet deelnemende landen meer open diende te zijn dan in het verleden het geval was. Afgesproken werd dat avant elke algemene raadszitting er contact zou zijn tussen Van der Klaauw en Thorn om de agenda door te nemen.