Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Rutten aan Van der Klaauw en Albeda betreft Nederlands voorzitterschap EEG.
Rutten doet verslag van een eerste orienterende bespreking met de sociale partners en de Europese Commissie over de voornemens van het voorzitterschap. Het gesprek concentreerde zich op de Jumboraad. Geen enkele maal werd echter aangegegven wat men van die raad verwacht. De te volgen procedure kwam aan bod. De nota van de Commissie zou besproken kunnen worden in het comité de l'emploi, vervolgens naar Coreper en eventueel nog de EcoFin en Sociale Raad. Van de zijde van de vakbeweging dringt met aan op spoed, maar voor de ministers is een degelijke voorbereiding van belang. Rutten stelt dat in Nederland gestreefd moet worden naar een akkoord over de procedure. Hij heeft in het gesprek aangegeven dat de bespreking prematuur kwam, omdat in Den Haag nog geen afgeronde ideeën bestaan.