Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00866
17-03-1981
Actoren
Brief en notitie
Samenvatting
Notitie: Tussenbalans van het Nederlandse voorzitterschap.
De notitie dient voor het overleg van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Hoewel het nog vroeg is om de geboekte vooruitgang voldoende te analyseren, wordt getracht een voorlopig oordeel te geven. Allereerst wordt in het algemeen uiteengezet dat het voorzitterschap te maken heeft gehad met een aantal deels onverwachte gebeurtenissen die een sterk beroep hebben gedaan op flexibiliteit en improvisatievermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de volgende beleidsterreinen:
-Herstructurering: De regering streeft naar een eerste dicussie in de ER van juni a.s.
-Institutionele aspecten: Het voorzitterschap heeft ingevoerd dat de Raad speciale aandacht besteedt aan de resoluties die het EP op eigen initiatief opstelt.
-Intern beleid: In het eerste halfjaar zal veel aandacht gaan naar sociaal-economische vraagstukken. Het vinden van verdragsmatige oplossingen voor de ernstige staalcrisis is één van prioriteiten. Het landbouwbeleid en de visserij vergen veel inspanning.
-Externe betrekkingen: Concentratie ligt op enkele dossiers waaronder de toetreding van Spanje,
Zie ook